גלובל אחזקות - שירותי אחזקה שירות ואחזקה למסעדות ובתי קפה 

 

 קירור

     תיקון מקררים ומקפיאים מסחריים   

     קרח, אייס קפה, מתקני שתיה   

  בישול   

   כיריים גז - פלנצ'ה - מטגנת   

פיקוד למקרר

הוראות הפעלה ותכנות לבקרי טמפרטורה ELIWELL
ID PLUS - 961\ 961A \974
בקרי טמפרטורה מושלמים ליחידות קירור והקפאה .
כניסות: 1-2 רגשי NTC/PTC )רגש טמפרטורת חדר ו\או רגש הפשרה(.
תצוגה: 3 ספרות, כולל נקודה עשרונית.
יציאות: 1-3 יציאות רליי -דרישה לקירור )הפעלת סולנואיד נוזל או מדחס( ,להפשרה, ולניהול
מאווררים .
מתח הזנה: 230V או 12Vהעברת פרמטרים מהירה עם כרטיס העתקה COPY CARD .
מקשים:
UP דפדוף מעלה / הגדלת ערכים / הפעלת הפשרה ידנית.
DO WN דפדוף מטה / הקטנת ערכים.
F NC יציאה מהתפריט הנוכחי, צעד לאחור. לחיצה ארוכה=כיבוי ,
לחיצה ארוכה=הדלקה
SET גישה ל- SET POINT .
גישה לתפריטים.
אישור פקודה.
הצגת אזעקות במידה וקיימות.
נוריות חיווי:
דרישה לקירור : דלוק = ריילי מופעל, מהבהב = השהייה.
הפשרה: דלוק = מצב הפשרה, מהבהב = הפשרה ידנית מופעלת.
אזעקה: דלוק = אזעקה מופעלת , מהבהב = אזעקה מושתקת.
מאווררים: דלוק=מאווררים בפעולה.
כניסה וגישה לתפריטים:
תכנות הבקר מתבצע דרך התפריטים השונים.
הגישה לקריאת טמפרטורות אפשרית ע"י לחיצה קצרה על לחצן ה-" SET " ודפדוף בין הפרמטרים
עד לערך המבוקש.
לחיצה נוספת על לחצן ה-" SET " תציג את הטמפרטורה.
הגישה לתיכנות\שינוי ערכים בבקר מתבצעת ע"י לחיצה ממושכת )מעל 8 שניות( על לחצן ה-
" SET " ודיפדוף בתתי התפריטים עד הגעה לפרמטר המבוקש.
כאשר הפרמטר הרצוי מוצג , לחיצה על ה-" SET " תאפשר את שינוי ערכו על ידי מקשי " UP ” או
" DOWN ."
לחיצה נוספת על ה-" SET " תאשר את השינוי.
אזעקות פעילות:
במידה וקיימת אזעקה פעילה בבקר , נורת האזעקה דולקת והזמזמם אם קיים ישמיע זמזום.
לחיצה על לחצן " SET " תציג לנו את קוד האזעקה הפעילה.
ניתן לדפדף בין האזעקות הפעילות על ידי " UP " או " DOWN ."
להלן רשימת קודי האזעקה ומשמעותן:
E1 . - תקלה ברגש מס' 1
E2 - תקלה ברגש מס' 2 .
שינוי ערך ה-" SET POINT : "
לחץ קלות על לחצן ה-" SET " )במידה ואין אזעקות פעילות( , יוצג ערך ה-" SET POINT ."
לשינוי הערך לחץ על " UP " או " DOWN " בתוך 11 שניות.
במידה והערך מופיע כ-" LOC " לא ניתן לשנות את הערך.
הפעלה ידנית של ההפשרה:
להפעלה ידנית של ההפשרה לחץ על לחצן ה-" UP " למשך יותר מ 8- שניות. )בתנאי שטמפרטורת
רגש ההפשרה נמוכה מטמפרטורת סוף ההפשרה(

 050-7750061  

2all בניית אתרים